Lịch nghỉ đặc biệt của Văn Phòng và Nhà Kho

Xin vui lòng lưu ý Văn phòng và Nhà Kho chúng tôi sẽ đóng cửa như sau:

Thứ Hai ngày 18 tháng 4 năm 2022 (Thứ Hai Phục Sinh)

Thứ 4 ngày 27 tháng 4 năm 2022 (Ngày của các vị vua)

Thứ năm 26 & thứ sáu 27 tháng 5 năm 2022 (Ngày thăng thiên)

Thứ Hai ngày 6 tháng 6 năm 2022 (Lễ Ngũ Tuần)